+ 385 (0) 1 48 17 224
+ 385 (0) 1 48 13 711
Facebook
 info@drveneposude.eu

Reklamacije

Jednostrani raskid ugovora, reklamacije i povrat robe, prigovor, rješavanje potrošačkih sporova online

1. Jednostrani raskid ugovora

Korisnik može jednostrano raskinuti Ugovor u roku od 14 (četrnaest) dana bez navođenja razloga.

Korisnik nema pravo na jednostrani raskid Ugovora u sljedećim slučajevima:
– ako mu je usluga u potpunosti ispunjena, a ispunjenje je započelo uz njegov izričit prethodni pristanak te uz njegovu potvrdu da je upoznat s činjenicom da će izgubiti pravo na jednostrani raskid Ugovora ako mu usluga bude potpuno ispunjena,
– ako je predmet Ugovora zapečaćena roba koja zbog zdravstvenih ili higijenskih razloga nije pogodna za vraćanje, ako je bila otpečaćena nakon dostave,
– ako je predmet Ugovora roba koja je zbog svoje prirode nakon dostave nerazdvojivo pomiješana s drugim stvarima,
– ako je predmet Ugovora isporuka zapečaćenih audiosnimaka ili videosnimaka, odnosno računalnih programa, koji su otpečaćeni nakon isporuke
– ako je predmet Ugovora isporuka novina, periodičnog tiska ili magazina, s iznimkom pretplatničkih ugovora za takve publikacije.

Da bi korisnik mogao ostvariti pravo na jednostrani raskid Ugovora, mora obavijestiti Croatia film o svojoj odluci o jednostranom raskidu Ugovora prije isteka roka i to nedvosmislenom izjavom poslanom poštom (na Croatia film d.o.o., Katančićeva 3, 10000 Zagreb), telefaksom na 01/4922 568 ili elektroničkom poštom na prodaja@croatia-film.hr , u kojoj će navesti svoje ime i prezime, adresu, broj telefona, telefaksa ili adresu elektroničke pošte, a može koristiti i pisani obrazac za jednostrani raskid Ugovora.

Link za preuzimanje obrasca za jednostrani raskid ugovora Drvene posude iz Gorskog kotara online trgovine.

Rok za jednostrani raskid Ugovora iznosi 14 (četrnaest) dana od dana kada je korisniku ili trećoj osobi koju je korisnik odredio, a koja nije prijevoznik, roba koja je predmet Ugovora predana u posjed, odnosno u slučaju usluge, od sklapanja Ugovora.

Ako korisnik jednostrano raskine Ugovor, izvršit će mu se povrat sredstava koji je od njega primljen, uključujući troškove isporuke, bez odgađanja, a najkasnije u roku od 14 (četrnaest) dana od dana kada Croatia film, odnosno Hlapićeva online trgovina, zaprimi korisnikovu odluku o jednostranom raskidu Ugovora. Povrat novca bit će izvršen na isti način na koji je korisnik izvršio uplatu. U slučaju da korisnik pristaje na drugi način povrata plaćenog iznosa, ne snosi nikakve troškove u odnosu na povrat. Povrat novca Croatia film može izvršiti tek nakon što mu roba bude vraćena.

Korisnik je dužan robu predati ili je poslati na adresu Croatia film d.o.o., Katančićeva 3, 10000 Zagreb, bez nepotrebnog odgađanja, a u svakom slučaju najkasnije u roku od 14 (četrnaest) dana od dana kada je Croatia film, uputio svoju odluku o jednostranom raskidu Ugovora. Izravne troškove povrata robe korisnik snosi sam. Korisnik se moli da prije raskida Ugovora nazove na brojeve telefona 01/48 13 711, 01/48 17 224 ili se javi na prodaja@croatia-film.hr kako bi mu bio objašnjen postupak vraćanja robe.

Korisnik je odgovoran za svako umanjenje vrijednosti robe koje je rezultat rukovanja robom, osim onog koje je bilo potrebno za utvrđivanje prirode, obilježja i funkcionalnosti robe. U slučaju oštećenja originalne ambalaže iznos povrata bit će umanjen za postotak sukladan vrijednosti robe. U tom slučaju bit ćete obaviješteni.
Ako je na zahtjev korisnika izvršavanje usluge započelo tijekom roka za jednostrani raskid Ugovora, korisnik je dužan platiti Croatia filmu iznos koji je razmjeran onom što je isporučeno do trenutka kada je korisnik obavijestio Croatia film o jednostranom raskidu Ugovora.

2. Reklamacije i povrat robe

Naručeni proizvodi pakirani su na način da se uobičajenom manipulacijom u transportu/dostavi ne oštete. Kupac je dužan prilikom preuzimanja pregledati pakiranje pošiljke. Ukoliko pakiranje pošiljke ima vidljivih oštećenja/nedostataka, preporučujemo da kupac odbije primitak iste jer postoji mogućnost da je proizvod unutar takvog pakiranja oštećen. Odbijanjem primitka, dostavna služba će pošiljku vratiti Croatia filmu, uz napomenu da pošiljka sadrži nedostatak.
Reklamacije vezane za isporuku proizvoda koji nisu naručeni, proizvoda kojima je istekao rok trajanja, proizvoda s greškom i svih drugih nedostataka, mogu se izjaviti u pisanoj formi putem elektroničke ili obične pošte te usmeno putem telefona:

– na brojeve telefona: 01/48 13 711, 01/48 17 224 – na e-mail adresu: prodaja@croatia-film.hr, – na adresu: Croatia film d.o.o., Katančićeva 3, 10 000 Zagreb.

U slučaju opravdane reklamacije omogućuje se raskid ugovora uz povrat uplaćenog iznosa ili zamjena proizvoda. Ukoliko se radi o oštećenju i/ili neispravnosti isporučene robe, kupac treba poslati fotografiju navedene reklamacije kako bi se ista uvažila na temelju fizičkog dokaza. Kupac reklamirane oštećene, neispravne ili pogrešno isporučene proizvode vraća o trošku Croatia filma, ukoliko se utvrdi da je reklamacija opravdana te da kupac nije utjecao na neispravnost, oštećenje ili bilo kakav nedostatak robe. U slučaju opravdane reklamacije trošak zamjene proizvoda novim, u cijelosti snosi Croatia film.
U slučaju spora oko opravdanosti reklamacije i/ili načina na koji je proizvod vraćen (proizvod mora biti nekorišten, u nepromijenjenoj količini te u originalnoj ambalaži, uz predočen originalan račun i jamstvo, ukoliko postoji) proizvod će se dati na vještačenje vještaku ili stručnoj pravnoj osobi. U slučaju da se vještačenjem utvrdi opravdanost reklamacije, sav trošak zamjene proizvoda snosi Croatia film, a u slučaju neopravdane reklamacije trošak će snositi kupac.

3. Prigovor

Sukladno članku 8., st. 2 Zakona o zaštiti potrošača (NN 79/07 i 125/07 – isp., 79/09 i 89/09 – isp.), kupac može dostaviti prigovor na kvalitetu naših usluga u pisanom obliku, na adresu: Croatia film d.o.o., Katančićeva 3, 10000 Zagreb ili putem e-mail adrese prodaja@croatia-film.hr Odgovor na prigovor korisnika Online trgovine, korisnik će dobiti u pisanom obliku, najkasnije 15 dana od dana primitka prigovora.
4. Rješavanje potrošačkih sporova online
U slučaju potrebe podnošenja pritužbi te rješavanja potrošačkih sporova online možete se koristiti Platformom za online rješavanje potrošačkih sporova (Platforma za ORS). Navedenoj platformi kao i svim potrebnim informacijama možete pristupiti putem linka http://ec.europa.eu/odr.

IZJAVA O OGRANIČENJU ODGOVORNOSTI: Platforma za online rješavanje potrošačkih sporova (Platforma za ORS) trenutačno nije dostupna na ovom linku za Republiku Hrvatsku.